Stugbyn Wetternbyn

Till alla er som försöker nå personal i Wetternbyn.

Vi beklagar om vår information inte nått gamla/nya gäster.

I mars 2017 avyttrade vi stugbyn Wetternbyn till Motala kommun.

Hotell Östermalm ansvarar för uthyrningen denna säsong.

Kontakta dem på tel 0141-21 99 00

www.hotellostermalm.se

 

Trees and Love