Vår personal

På Folkets Hus i Motala arbetar för närvarande 15 personer i ordinarie styrka. Utöver den ordinarie personalen har vi en stor grupp av extrapersonal som är ovärderlig i samband med större event, danser och bokningar.

Vi vill också, så långt det är möjligt, kunna erbjuda möjligheter till praktik, arbetsträning eller andra former som syftar till att komma igång på arbetsmarknaden. Vi försöker alltid att avsätta tid för handledning för att erbjuda en så välkomnade miljö som möjligt för dessa personer.

Folkets Hus består idag av följande personer:

 • Jessica Björk, VD Kontaktuppgifter 0141-48051

 • Eva Hellstrand, Ekonomiansvarig 0141-48057

 • Peder Ejneberg Köksmästare 0141-48063 

 • Pia Slänsby Kock 0141-48050

 • Marie Karlsson Hovmästare 0141-48050

 • Brigita Grisanova 0141-480 50

 • Lotta Thor Gustavsson 0141-48050

 • Banne Samuelsson Fastighet 0141-48053

 • Jorgie Flordin Fastighet 0141-48053

 • Ann Nordqvist Lokalvård

 • Inger Rundgren Marknadsavdelning 0141-48050

 • Martina Nilsson Marknadsavdelning  0141-48050