Vår styrelse

Vår styrelse är:

 

Ordförande          Zoran Stanic

Vice Ordförande   Hans Elf

Sekreterare         Ingeman Svensson

Ledamot             Peter Karlsson

Ledamot             Jessica Hultman

Ledamot             Ingemar Andersson

Ersättare            Petter Naimell

Ersättare            Rose-Marie Fransson

Personalrep. ord  Jorgie Flordin

 

 

Revisorer ord      Ragnhild Wärn

Revisorer ord      Thomas Björk

Revisorer ers      Jerry Isaksson

Revisorer ers